Saluto istituzionale

Luogo: Data: 2 luglio 2016 Ora: 9:40 - 9:50 ing. Carlo Giannuzzi ing. Giampiero Mastinu